نام کاربری

رمز عبور


 

تاریخچه بیمه

تاریخچه بیمه درجهان

اینکه کدامین قوم یا ملت ،نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست . ولیکن نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته ،بیمه باربری دریائی است . برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریائی میدانند. بدینصورت که دریا نوردان از بازرگانان وجوهی را بصورت وام دریافت میکردند و هرگاه دریانوردبدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می رساند ،موظف بود که اصل و بهره پول دریافتی را طی مدت معین به بازرگانان طلبکار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگانان بود و اگر به موقع موفق به پرداخت بدهی خود نمی شد کالابه حراج گذاشته می شد .اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریائی به کشتی حمله می کردند وکالا به غارت می رفت وام دهنده ها حقی در مورد اصل وبهره وام پرداختی نداشتند بنابراین بازرگانان وام دهنده خطر را تقبل می کردند . یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. این نوع وامها در سده های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت که این نوع وامها را در تاریخ و پیدایش بیمه،بیمه وامهای دریائی نامیده اند.

برخی از تاریخ نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وامها به دوهزار سال قبل ازمیلاد مسیح می رسد که بین بازرگانان و دریانوردان هندی متداول بود .برخی نیز معتقد هستند که چینی ها درسه هزار سال قبل از میلاد مسیح تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگیهای حرفه بیمه گری محسوب می شود را رعایت میکردند. بدین صورت که برای حمل مال التجاره خود از چندین کشتی یا قایق استفاده می کردند که هرگاه دچار مخاطرات دریا می شدند و یا دزدان دریائی کشتی ها را غارت می کردند،کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد.این همان اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بیمه گران و بیمه گران اتکائی متداول است و رعایت می شود.

در قرون وسطی تعاون و نوعی بیمه که به آن بیمه متقابل اطلاق می شد رایج بوده است.تا سده چهاردهم میلادی اصولا بیمه بصورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریائی نیز برای کشتی و محموله به صورت بیمه وام دریائی و نظایر آن جزو قرارداد حمل و نقل محسوب می شد و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود .

تعاون وکمکهای متقابل تا اویل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدایش بیمه به مفهوم حرفه ای آن باقی ماند. به نظر بسیاری از مولفان،بیمه به مفهوم واقعی و امروزی در سده چهاردهم به وجود آمده است .

پس از پیدایش بیمه دراین دوران،در اروپای غربی عده ای که به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت پرداختند . اینان تصور می کردند که قرارداد بیمه نیز به سرنوشت وام دریائی دچار و ممنوع خواهد شد. کلیسا با بیمه بصورت وامهای دریائی مخالفت کرده بود و دلیل آن حرام دانستن بهره وامها طبق موازین مذهبی بود .

در پی همین مخالفت کلیسا بود که بیمه وامهای دریائی مدتی منسوخ شد تا عاقبت بازرگانان وام دهنده شکل آن را عوض کردند . بدین صورت که وام گیرنده به جای بهره جایزه ای می پرداخت که البته میزان آن به اندازه نرخ بهره بود با این ترفند کلیسا نمی توانست با آن مخالفت کند . این امر باعث شد که به آینده بیمه چندان امیدوار نباشند ولی بیمه بسرعت توسعه یافت .

سوابق تاریخی نشان می دهد که درسال 1393 در یک دفتر رسمی در ژنو ،طی یک ماه 80 قرارداد بیمه منعقد شد. بعد از تحولاتی که در سده چهاردهم اتفاق افتاد برخی از بازرگانان حرفه خود را صرفا بیمه قرار دادند. و از نیمه دوم سده چهاردهم قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که (پلیس ) نامیده می شد تنظیم گردید و به سرعت روبه تکامل رفت .

توسعه بیمه سبب جلب توجه و تمایل بازرگانان به حرفه بیمه گری و صدور بیمه نامه شد . از سده پانزدهم فعالیت شماری از بازرگانان منحصر به صدور بیمه نامه شد و حرفه بیمه گری اهمیت خاصی یافت . درسال 1552 در شهر فلورانس ،کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل شد . اعضای کانون مزبور حقوق دانانی از بین خود انتخاب کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی بیمه نامه ها و تدوین تعرفه های حق بیمه و انتخاب واسطه ها و نمایندگان بیمه و نظارت در نحوه فعالیت آنها،همچنین نجات کشتیها و بازیافتی ها از مهلکه را به آنان محول کردند. بتدریج بیمه گران این روش را پیش گرفتند که گه گاه دربندرهای بزرگ و مراکزبازرگانی دریائی و قهوخانه ها دوریکدیگر جمع شوند و متفقاً با واسطه های بیمه در مورد خطرهای دریائی و خصوصیات فنی کشتیها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر کرده و معلومات خود را کامل کنند .جدای ازاین مسایل بیمه گران قالبا خطرهای بزرگی را که به تنهائی از پس آن برنمی آمدند،متفقاً به عهده می گرفتند.بیمه گران زودتر از بیمه گذاران به لزوم تعاون وکمک متقابل توجه کردند. مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوخانه شخصی به نام ادوارد لوید در لندن تشکیل می شد .

در قهوخانه های لندن اخبار مهم روز رد و بدل می شد و مسائل اقتصادی و سیاسی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می گرفت به همین خاطر محل تجمع ادیبان ،بازرگانان و دلالان بود . این قهوه خانه ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی آن روز مردم انگلستان بازی می کردند . همچنین معاملات بزرگ و حتی حراجها در قهوخانه ها انجام می شد . یکی از این قهوخانه ها متعلق به ادوارد لوید در تاور استریت بود که به خاطر نزدیکی به اداره نیروی دریائی موقعیت مناسبی داشت .

در سال 1691 ادوارد لوید از تاور استریت به نزدیکی سایر قهوه خانه های معروف آن زمان لندن که نبش خیابان لمبارد و کوچه آب چرچ قرار داشتند نقل مکان کرد. مزیت این مکان این بود که بیمه گران،دلالان و سفته بازان انگلیسی،ایتالیائی،فرانسوی،یهودی،و دیگر تجار و نجیب زادگان به قهوه خانه های این منطقه زیاد رفت وآمد می کردند .

از سال 1697 تا اوایل سال 1967 لوید به انتشار روزنامه ای پرداخت به نام (اخبار لویدز) که درآن اخباری از نقاط مختلف جهان که مورد توجه عموم بود و اخباری که مورد توجه خاص مشتریان وی قرارداشت،درآن درج می شد.در حدودبیست سال پس از انتشار نشریه لویدز ،قهوخانه مزبور مهمترین مرکز معاملات بیمه ای شده بود . در سال 1760 نیز نشریه دیگری موسوم به نشریه کشتیرانی و حمل و نقل کالا ها منتشر شد و تا سال 1760 ،قهوخانه لوید مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریائی بود . عملیات بیمه گران لویدز حدود 154 سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از متجاوز از یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد .

تاریخچه بیمه درایران

در گذشته های دور،اولین نمونه های بیمه در ایران باستان یافت شده است .طبق پژوهش های باستان شناسان و لوحه ها و اسناد به دست آمده ،تخت جمشید فارغ از تمام شگفتی ها یش از یک جنبه انسانی نیز نسبت به بناهای هم عصر خود برخوردار است . براساس خشت نوشته های پیدا شده درتخت جمشید ،تمام کسانی که در تخت جمشید کارمی کردند و حقوق می گرفتند در آن زمان بیمه بودند ه اند.

روحیه تعاون و همیاری اجتماعی در جامعه ایران سابقه طولانی داشته و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آمد فعال و پیشگام بوده اند .

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی درکشور ایران مطرح گردید.

دراین سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس بعمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل و نقل برای مدت 75 سال به یک تبعه روس بنام (لازارپلیاکف) واگذار شد. نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی در نظر گرفته شده بود قادر به تاسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد . متعاقباً در سال 1289 هجری شمسی دو شرکت بیمه روسی به نامهای (نادژدا وکافکازمرکوری)اقدام به تاسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.

در سال 1310 با تصویب قانون ثبت شرکت ها در ایران شرکت های بیمه ای انگلیسی،آلمانی،اتریشی ،سوئیسی،وامثال آن مانند: گستراخ –آلیانس-ایگل استار-یورکشایر-رویال-ویکتوریا-ناسیونال سوئیس-فنیکس-اتحادالوطنی و..... در ایران اقدام به ایجاد شعبه ونمایندگی کرده وبه فعالیت بیمه ای پرداختند.

گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی مسئولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد .درشهریورماه سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه 20 میلیون ریال توسط دولت تاسیس گردید از جمله سرمايه ابتدايي شركت سهامي بيمه ايران اراضي باغ فردوس بوده است كه به اين شركت واگذار شده بود تا از فروش اقساطي آن سرمايه اوليه تامين شود و مورد ديگر طلب هاي سازمان غله به دولت بوده است كه به طريق فوق دريافت مي شد و در مجموع 000/000/20ريال سرمايه اوليه شركت تامين شد.

شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارتهای خیابان لاله زار (سینما خورشید ) تاسیس و فعالیت رسمی خود را از 15 آبان سال 1314 به مدیر عاملی الکساندر آقایان که یکی از بنیانگذاران شرکت بود با ترکیب هیئت مدیره ابوالقاسم فروهر ( كه در آن زمان معاون وزير دارائي بوده ) عضو اصلي، دكتر اوسيب فريدليپ صلح دوست ( از مقامات وزارت دارائي ) عضو اصلي دكتر آلكساندر آقايان ( وكيل دادگستري ) عضو اصلي ،محمد سروري ( از مقامات وزارت دارائي ) عضو علي البدل ،عباسعلي گلشائيان ( از مقامات وزارت دارائي ) عضو علي البدل شروع نمود . در اولين روزي كه شركت سهامي بيمه ايران شروع بكار كرد مرحوم داور وزير ماليه وقت كه در حقيقت بايد تاسيس شركت سهامي بيمه ايران را تا اندازه زيادي مرهون علاقه و پشتكار او دانست خطاب به كار مندان بسيار معدود شركت چنين گفت : من به شركت بيمه جديد التاسيس به اندازه بانك ملي ايران علاقمندم و اهميت اين شركت براي كشور با اندازه بانك ملي است. سعي كنيد تشكيلات منظم و درستي داشته باشيد و حتي از اول به تاسيس شعب در خارج كشور مثل بغداد و كراچي و بمبئي اقدام نمائيد و كارمندان تحصيل كرده داشته باشيد و آنها را براي فعاليت حاضر نمائيد. البته اسم اين شركت بزودي درتمام دنيا معروف خواهد شد. تاريخ مزبور در تاريخ اقتصادي كشور اهميت خاصي دارد. چون موسسات بيمه هر كشوري از اركان اوليه اقتصادي آن كشور بشمار ميرود و عمل بيمه در تمام دنيا ملاك درجه ترقي و تنزل اقتصادي است.

درسال 1316 قانون بیمه در 36 ماده تدوین وبه تصویب مجلس رسید پس از آن نیز مقررات دیگری درجهت کنترل ونظارت برفعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره بصورت اتکائی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد .شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه دادواین حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور وتوقف تدریجی فعالیت شعب ونمایندگی های شرکت های بیمه خارجی گردید .با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های خارجی .شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت ،64%بازار بیمه کشور را به خود اختصاص دهد و سهم موسسات خارجی را به 38%تقلیل دهد و با کاهش نرخ بیمه در بعضی از رشته ها به حدود 50%در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا نماید.که امروزه در سراسر کشور و همچنین در کشورهای اروپائی وآسیائی و به ویژه در خاورمیانه نامی پرآوازه وآشناست .

نخستین بیمه نامه صادره توسط بیمه ایران بیمه نامه آتش سوزی منزل داور وزیر،وقت مالیه بود که بعد از سخنرانی کوتاه و موثر خود تقاضای صدور آن را نمود .

همچنین در آذرماه همان سال نخستین بیمه نامه حمل ونقل نیز صادر گردید و در سال 1315 نخستین واحد صدور بیمه نامه های اتومبیل و حوادث شروع به کارکرد. و درهمان سال نیز در شهرهای مشهد ،اصفهان ،رشت و همدان ،اهواز و بوشهر اقدام به تاسیس نمایندگی شد . درهمان سال برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات برعهده گرفت و بدین ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد . همچنین تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجارت به خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه اعزام شدند .سپس رشته بیمه سرقت شروع به کارکرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجاری نیز آغاز شد .

پس از آن نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام بیمه شرق در سال 1329 خورشیدی تاسیس شد.پس ازآن تا سال 1343به تدریج 7 شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ،پارس ،ملی ،آسیا ،البرز،امید و ساختمان و کار به ترتیب تاسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند.

این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 براساس مصوبه هئیت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند جهت ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 000/250 دلار بعنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند وپس از آن نیز منافع سالیانه خود را تازمانیکه این مبلغ به پانصد هزار دلار برسد برآن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی ها وشعب شرکت های بیمه خارجی در ایران باستثنا دوشرکت یورکشایر و اینگستراخ گردید وشرایط را برای گسترش فعالیت شرکت های بیمه ایرانی فراهم ساخت .

در سال 1350 بیمه مرکزی ایران به منظور ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت براین صنعت وتدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان تاسیس گردید.

موسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی ،دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می کردند . در چهارم تیرماه 1358 بنابرتصمیم شورای انقلاب ،دوازده شرکت خصوصی ،ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغوگردید.بدین ترتیب بر اساس مقررات قانون ملی شدن موسسات بیمه و اعتباری ،تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده ،به دولت واگذار گردید و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان 1358 که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی تقسیم گردید، صنعت بیمه در کنار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت . به لحاظ فعالیت نامطلوب ده شرکت بیمه ملی شده این شرکت ها در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصراًمی بایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت می کرد تاسیس گردید.

پس از آن چهار شرکت بیمه ایران ،آسیا ،البرز و دانا به امر بیمه گری اشتغال ورزیدند .و با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای اسلامی بیمه دانا نیز همانند سایرشرکتهای بیمه در هر دو بخش بیمه های اموال و اشخاص فعالیت خواهد کرد. در سال 1373 شرکت های بیمه با مشارکت بیمه مرکزی ایران و بانکها اقدام به تاسیس شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری نمودند که در زمینه بیمه های اعتباری و تضمینی در چارچوب اساسنامه مصوب فعالیت نماید .

درسال 1381 قانون تاسیس شرکت بیمه غیر دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لذا در سال 1381 شرکت بیمه خصوصی حافظ در منطقه آزادکیش ودر سال 1382 نه شرکت بیمه ای خصوصی به نام های پارسیان ،رازی ،کارآفرین ،توسعه ،ملت ،سینا ،امید حافظ ،امین تاسیس شدند .

وهمچنین مقررگردید که ازبین پنج شرکت دولتی بیمه تنها شرکت سهامی بیمه ایران دولتی باقی بماند و سایر شرکت ها نیز خصوصی گردند که هم اکنون نیز شرکت های بیمه آسیا ،البرز خصوصی گردیدند و همچنین طی سال های اخیر شرکتهای بیمه خصوصی دیگری نیز تاسیس و در این صنعت مشغول فعالیت می باشند.

تعداد بازدیدکنندگان: 139747